ТӨМ 6: Таза суу жана санитария

Биз каалаган дүйнөдө жашоонун ажырагыс бөлүгү – бул ар бир адам үчүн таза жана жеткиликтүү ичүүчү суунун бар болушу. Мындай кыялга жетүү үчүн жер үстүндөгү таза ичүүчү суунун көлөмү жетиштүү. Бирок ойдогудай уюштурулбаган экономиканын, начар инфраструктуранын кесепетинен миллиондогон адамдар, көбүнчөсү балдар суу менен камсыздоонун, санитария менен гигиенанын начарлыгынан пайда болгон оорулардан көз жумушат. Таза ичүүчү суунун жетишсиздиги, анын сапатынын төмөндүгү, санитариялык шарттардын начарлыгы дүйнө жүзү боюнча кедей үй-бүлөлөр үчүн алардын азык-түлүк коопсуздугуна, жашоо каражаттарын тандоого жана билим алуу мүмкүнчүлүгүнө терс таасирин тийгизүүдө. Кургакчылык дүйнөнүн эң эле жакыр өлкөлөрүнүн калкына ачкачылыкты жана тоё жебестикти алып келүүдө. 2050-жылы жер шарынын ар бир төртүнчү тургуну ичүүчү таза суу туруктуу же мезгил-мезгили менен жетпеген өлкөдө жашай тургандыгы алдын ала белгиленүүдө.