ТӨМ 5: Гендердик теңдик

Миң жылдык өнүгүүнүн декларациясында белгиленген Өнүгүү максаттарынын алкагында гендердик теңдикти камсыз кылуу чөйрөсүндө белгилүү бир ийгиликтер байкалууда (анын ичинде эркек балдарга да, кыздарга да баштапкы билим алууга бирдей жетүү мүмкүнчүлүгү берилген), бирок дүйнөдө бардык жерде аялдар жана кыздар мурдагыдай эле теңсиздиктен (дискриминациядан) жана зордуктан жабыркагандыгы белгиленүүдө. Гендердик теңдик – бул адамдын негизги укуктарынын бири гана эмес, бул – тынчтыкты орнотууга, гүлдөп, туруктуу өнүгүүгө зарыл негиз болуп эсептелет. Аялдар менен кыздарга билимге, медициналык-санитариялык тейлөө кызматтарына, кадыр-барктуу жумушка, саясый жана экономикалык чечимдерди кабыл алуу процессине катышууга тең жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү – экономиканын туруктуулугуна жетүүгө шарт түзүп, коомго жана бүтүндөй адамзатка пайда алып келет.