ТӨМ 4: Сапаттуу билим

Сапаттуу билим алуу адамдардын жашоо шарттарын жакшыртууга жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууга негиз түзөт. Бардык деңгээлдерде билим алууга жетүүнү кеңейтүү, өзгөчө аялдарды жана кыздарды мектеп билими менен камсыздоо чөйрөлөрүндө зор ийгиликтер белгиленүүдө. Базалык сабаттуулук деңгээлинин кыйла өсүшү байкалууда, бирок бардык катмарлар үчүн билим берүүнү камсыз кылуу үчүн мындан да чечкиндүү чаралар талап кылынууда. Мисалы, дүйнөдө баштапкы билимге жетүү үчүн эркек балдарга да, кыздарга да бирдей шарттар түзүлгөн, бирок айрым гана өлкөлөр билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде түзүлгөн шарттардан пайдалана алышат.