ТӨМ 3: Жакшы ден соолук жана бакубаттуулук

Ар бир адамга туура жашоону жана бардык куракта бакубаттуулукту камсыз кылуу – бул туруктуу өнүгүүнүн өтө маанилүү бир бөлүгү. Жашоонун узактыгын камсыз кылууга, энелер жана балдар өлүмүнүн кеңири тараган себептерин азайтууга маанилүү чаралар көрүлгөн. Таза ичүүчү сууга жетүү жана санитария чөйрөлөрүндө, безгек (малярия), кургак учук (туберкулез), полиомиелит менен ооруп калышын азайтуу, ошону менен бирге ВИЧ/СПИД инфекциясынын таралышын төмөндөтүү чөйрөлөрүндө кыйла ийгиликтер байкалууда. Бирок оорулардын кеңири спектрин толугу менен жоюу, саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү көптөгөн жана ар түрдүү жаңы, ошондой эле эски маселелерди чечүү үчүн алда канча көп аракет талап кылынат.