ТӨМ 2: Ачкачылыкты жеңүү

Тамактануу азыктарын өстүрүү, аларды бөлүштүрүү жана керектөөгө карата мамиле кылууну кайрадан карап чыгуу мезгил келди.

Идеалдуу шарттарда айыл, токой жана балык чарбасы бардык адамдарды толук баалуу азыктар менен, адекваттуу киреше деңгээлин камсыз кылып, айыл чарбасынын өнүгүшү жана айлана-чөйрөнү коргоо контекстинде адамдардын кызыкчылыктарын колдой алат.

Бирок учурда жер кыртышы, таза ичүүчү суунун камы, океандар менен токойлор, биологиялык ар түрдүүлүк өтө тез темп менен азайып, бузулуп бара жатат. Климаттын өзгөрүлүшү биз көз каранды болгон ресурстарга катуу басым жасоодо.

Эгерде азыркы кезде ачкачылыкка дуушар болгон 925 миллион адамды, ошону менен бирге 2050-жылы дагы кошумча 2 миллиард адамды тойгузалы десек, анда азыктарды өндүрүү глобалдуу системасына жана айыл чарбанын өнүгүшүнө кардиналдуу өзгөрүүлөрдү киргизүүгө тийишпиз.