ТӨМ 17: Жалпы максаттар үчүн өнөктөштүк

Туруктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү күн тартибин турмушка ийгиликтүү ашыруу глобалдуу, аймактык жана жергиликтүү деңгээлдердеги өкмөттөрдүн, жеке сектордун жана жарандык коомдун ортосундагы бардык тармактарды камтыган жана планетабыздын, жалпы эле адамзаттын кызыкчылыктарын канааттандырууга багытталган, ошого негизделген принциптер менен баалуулуктарга, жалпы максаттарга жана көз караштарга негизделген шериктештик мамилелерисиз мүмкүн эмес. Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын турмушка ашыруу үчүн жеке компанияларга таандык болгон триллиондогон долларларды чогултуу, керектүү багыттарга буруу жана ушундай суммаларды рационалдуу пайдалануу үчүн чараларды көрүү зарыл. Учурда эң эле маанилүү секторлордо узак мөөнөттүү инвестицияларды, алардын арасында түз чет өлкөлүк инвестицияларды турмушка ашыруу – максатка ылайык, өзгөчө өнүгүп жаткан өлкөлөрдө.