ТӨМ 16: Тынчтык, акыйкаттык жана натыйжалуу институттар

Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын арасынан 16-максат туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыктарын, бардык адамдардын акыйкаттыкка жетүүсүн, бардык деңгээлдерде натыйжалуу жана эл алдында иш баяндарын тапшырып туруучу мекемелердин түзүлүшүн көздөп, тынчтыкка умтулган жана ачык коомдордун жаралышына көмөктөшүүнү талап кылат. Укуктун үстөмдүгү жана өнүгүү – бири-бири менен тыгыз байланышта жана бири-бирин чыңдап турган нерселер. Ушунун өзү улуттук жана эл аралык деңгээлдерде туруктуу өнүгүүнүн зарылдыгын шарттайт