ТӨМ 15: Жердин үстүндөгү жашоо

Токойлор Жер бетинин 30% ээлейт. Алар азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылып, жан сактоого жай гана бербестен, токойлор климаттын өзгөрүлүшү менен күрөшүүдө эң эле маанилүү ролду ойнойт, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жардам берет жана ошол токойлордо жашаган элдердин үйү болуп эсептелет. Жыл сайын он үч миллион гектар токой аянтын жок кылабыз, ал эми туруктуу негиздеги кургак аймактардагы жерлердин жакырлануусу 3,6 миллиард гектар жердин чөлгө айлануусуна алып келди. Адамдын ишмердүүлүгү менен шартталган токойлордун жер бетинен жоголушу жана чөлдөрдүн пайда болушу жакырчылык менен күрөшүп жаткан миллиондогон адамдардын жашоосуна жана жашоо каражаттарына терс таасирин тийгизет жана туруктуу өнүгүүгө жетүүгө чоң тоскоолдук болуп эсептелет. Учурда токой чарбасын рационалдуу башкарууга жана жердин чөлгө айлануусуна каршы чаралар көрүлүүдө.