ТӨМ 14: Суунун астындагы жашоо

Дүйнөлүк океандар, алардын температурасы, аларда өтүп жаткан химиялык процесстер, агымдары жана жалпы жашоосу глобалдуу системалардын аракеттерин аныктап, Жер шарын адамзаттын жашоосу үчүн жарактуу кылат. Жаан суусу, ичүүчү таза суу, аба ырайы, климат, жээк сызыгы, тамагыбыздын көп бөлүгү, керек болсо биз дем алып жаткан абадагы кычкылтек – бардыгы тең деңизден пайда болот жана деңиз аркылуу жөнгө салынат. Адамзаттын тарыхында деңиз менен океандар өтө эле маанилүү соода жана жүк ташуу жолдору катары кызмат кылган. Мына ушул өтө маанилүү ресурсту рационалдуу пайдалануу – туруктуу келечектин кепили.