ТӨМ 13: Климаттык өзгөрүү менен күрөш

Адамдын ишмердүүлүгүнө байланыштуу пайда болгон парник газдарынын деңгээли тарыхый максимумуна жетти. Экономикалык өсүү жана калктын санынын көбөйүшү менен шартталган климаттын өзгөрүлүшү ар бир өлкөдө, ар бир континентте адамга жана табигый системаларга кең таасирин тийгизүүдө. Климаттын өзгөрүлүшү экономикалык өнүгүүгө, табигый ресурстарга жана жакырчылык менен күрөшүүгө кыйла таасирин тийгизгендиктен, бул маселени чечүү туруктуу өнүгүүнүн ажырагыс бир бөлүгү болуп калды. Бул маселени чечүү үчүн анча кымбат эмес жана масштабдуу чечүү ыкмаларын табуу акыркы он жылдыктардын жетишкендиктерин сактап, өлкөлөргө өнүгүп кете алган экономиканы камсыз кылат.