ТӨМ 12: Жоопкерчиликтүү керектөө жана өндүрүш

Туруктуу керектөө жана өндүрүш – ресурстардын жана энергиянын натыйжалуу пайдаланышын, туруктуу инфраструктуранын түзүлүшүн, негизги социалдык тейлөө кызматтарына жетүүнү камсыз кылууну, “жашыл” жана жакшы жумушчу орундарын жана бардык адамдар үчүн жашоонун жогорку сапатын талап кылат. Туруктуу керектөө жана өндүрүш “мурдагыдан да аз каражаттарды колдонуп, жакшы жасоого”, ресурстарды пайдалануу көлөмүн азайтуунун, жердин жакырланышын жана айлана-чөйрөнүн булганышын төмөндөтүүнүн эсебинен жыргалчылык деңгээлин колдоо жана жашоонун сапатын жогорулатуу үчүн экономикалык ишмердүүлүктөн түшкөн таза пайданы көбөйтүүгө багытталган.