ТӨМ 11: Туруктуу шаарлар жана жамааттар

Шаарлар – интеллектуалдык ишмердүүлүктүн, соода, маданият, илим, өндүрүштүк эмгектин, социалдык өнүгүүнүн жана көптөгөн башка маанилүү нерселердин борбору болуп эсептелет. Оң өнүгүү өңүтүнөн алып караганда, шаарлар адамдарга социалдык жана экономикалык жактан өнүгүүгө шарт түзө алат. Жумушчу орундарды жаратып, жерге өтө катуу күч келтирбей, аны пайдаланып, шаар чарбасын башкаруу маселеси менен бирге дагы бир катар башка кошумча маселелер пайда болууда. Шаарлар алдында турган маселелер ресурстарды мурдагыдан да натыйжалуу пайдалануу, айлана-чөйрөнүн булганышын азайтуу жана жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүүнүн эсебинен алдыга жылып, өнүгүүнүн жана өсүүнүн жүрүшүндө чечилиши мүмкүн. Биз бардык адамдар үчүн каалаган келечекте негизги тейлөө кызматтарына жетүү, адекваттуу энергия менен камсыз кылуу, турак жай, транспорт жана көптөгөн башка мүмкүнчүлүктөрү менен шаарлардын бар болушу күтүлүүдө.