ТӨМ 10: Теңсиздикти азайтуу

Эл аралык коомчулук адамдарды жакырчылыктан арылтуу үчүн көп аракеттерди жасады. Өзгөчө аярлуу абалдагы өлкөлөр – начарыраак өнүккөн, өнүгүп келе жаткан жана деңиздерге чыгуу жолу жок өлкөлөр жана аралдардагы майда өнүгүп келе жаткан өлкөлөр – жакырчылыктан арылуу үчүн чараларды көрүүдө. Өлкөлөрдүн ортосундагы киреше деңгээлинин айырмачылыгы азайганы менен, өлкөлөрдүн ичиндеги айырмачылык дагы эле курч бойдон кала берүүдө. Эгерде экономикалык өсүү туруктуу өнүгүүнүн бардык чөйрөлөрүн: экономикалык, социалдык жана экологиялык чөйрөлөрдү камтыбаса, анда экономикалык өсүү өзүнөн өзү жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүүгө мүмкүндүк бере албайт деген пикир тамыр жаюуда. Теңсиздикти азайтууда бардык адамдарды камтыган, ошол эле учурда бардык нерседен куру калган, маргинал боло баштаган топтордун керектөөлөрүн эсепке алган саясат сунушталат.