ТӨМ 1: Жакырчылыкты жоюу

1990-жылдан тартып, өтө жакыр жашаган адамдардын саны эки эсе азайды. Бул зор жетишкендикке карабастан, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө ар бир бешинчи адам күнүнө, Америка доллары менен эсептегенде, 1,25 долларды түзгөн акча каражатына жашайт, миллиондогон адам бул суммадан анча- мында ашкан суммага жашап келе жатат, көптөрү кайрадан терең жакырчылыкка кирип кетүү коркунучу астында турушат.

Жакырчылык – бул туруктуу негизде жашоо үчүн кирешелердин жана ресурстардын жетишсиздиги гана эмес. Бул – ачкачылык жана жетиштүү көлөмдө тамактанбагандык, билим алууга жете албагандык жана башка негизги социалдык тейлөө кызматтарынан пайдалана албагандык, бул – социалдык теңсиздик жана жалгыздык, ошону менен бирге чечимдерди кабыл алууга катышууга жете албагандык. Экономикалык өсүү бардык чөйрөлөрдү камтып, туруктуу жумуштуулукту жана теңдикти камсыз кылууга тийиш.